fbpx

Utvořte je s radostí a lehkostí

 z pohodlí vašeho domova.

HLÁSKY

S ÚSMĚVEM

Osmitýdenní celostní on-line program pro děti od 4,5 let, 

podporující osvojení si výslovnosti hlásek TDN-L, R, Ř, CSZ, ČŠŽ, ĎŤŇ.  

Z dílny známé české klinické logopedky Martiny Kolmanové,

dle principů Terapie Celostní komunikace

V čem jsou programy

Celostní komunikace jedinečné? 

Bezvadná výslovnost přichází skrze tělesné uvolnění.

On-line program Hlásky s úsměvem vychází z principů Terapie Celostní Komunikace. V naší terapii vnímáme vztah rodič - dítě jako klíčový aspekt úspěchu terapie.  A proto se v našich programech i osobních setkáních vždy prolíná práce rodiče s prací dítěte. Víme, že uvolnění rodiče přináší pozitivní efekt a úspěch na straně dítěte. 

 • Rodič se stává terapeutem svého dítěte a jeho tělesné uvolnění / napětí působí přímo na tělo dítěte
 • Dítě s poruchou prožívá dyskomfort a napětí ve svém těle a určitou míru neúspěchu. A to ovlivňuje také pohodu na straně těla a psychiky rodiče.
 • Rodič a dítě mohou mít další společný zátěžový prožitek, který ovlivňuje jejich společnou cestu a dotýká se také poruchy dítěte /rané trauma v období prenatálním, při porodu nebo po porodu, které se dotýká rodiče a dítěte a také v prvních letech života/

V  on-line programu na sobě pracují oba. Míra péče se v průběhu programu plynule přesouvá z rodiče na dítě. 

Nyní v prodeji L, R, Ř 

Kdo je autorka programu?

Mgr. Martina Kolmanová

 

- autorka pricipů Celostní komunikace

- klinická logopedka

- certifikovaná lektorka yogy

- celostní body kouč

Jsem maminka tří dvojjazyčných dětí, ale také klinická logopedka a autorka principů Celostní komunikace, certifikovaná lektorka Integral Yogy, celostní body kouč, lektorka odborných kurzů a populárních webinářů pro širší veřejnost, autorka obrázkových pomůcek a pracovních sešitů Učíme se hlásku L, R, S, Ř, C. A také majitelka e-shopu prodávající autorské obrázkové pomůcky Logopedie s úsměvem.

Do své logopedické terapie zapojuji celostní stimulační techniky vycházející z yogy, body terapeutických technik, z metody HANDLE, jejichž cílem je posílení vnitřních systémů těla dítěte, dozrání mozkových funkcí a vytvoření přirozeného a harmonického prostředí uvnitř těla dítěte, které mu umožní naplnění maximálního potenciálu.

Již téměř sedm let také doprovázím rodiče dětí s poruchami jako kouč a své poznání jsem vložila také do tohoto programu. Terapie  Celostní komunikace je zaměřena jak na dítě, tak rodič. 

3 pilíře on-line programu

Pilíř č. 1:

STIMULAČNÍ BODY TERAPEUTICKÉ TECHNIKY

Hlavní jádro programu tvoří celotělové stimulační techniky, jejichž hlavním cílem je uvolnění těla a nervového systému dítěte a podpora tělesných systémů, které jsou potřebné pro rozvoj řeči a komunikace.

Do těchto techniky bude rodič osobně zaškolen. Získá je při absolvování vzdělávacího webináře. Tato tělesná cvičení budou jádrem celého programu a dítě je bude cvičit 60 dní. Následně bude pozornost zaměřena na samotnou výslovnost. 

Pilíř č. 2:

NÁCVIK

HLÁSKY S ÚSMĚVEM

Po celotělesné stimulaci dítěte rodič vstoupí do druhé části programu, kde je připraven kompletní video návod /cca 18 videí/ pro přípravná a dechová cvičení, vyvození, úpravu a upevnění výslovnosti dané hlásky.   K programu máte přístup 12 měsíců

Moduly jednotlivých hlásek:  L-DTN, CSZ, ČŠŽ, ĎŤŇ, R, Ř

Nabízíme celkem 6 balíčků hlásek: Hlásky L+TDN, Hlásky ĎŤŇ, Hlásky CSZ, Hlásky ČŠŽ, Hlásku R a Hlásku Ř. Každý balíček obsahuje materiály k procvičování dané hlásky a doprovodná videa. Najdete v nich videonávody, pracovní sešit, ebook, slovník na hlásku, hru dobblevideoslovník a mnoho bonusů. Všechny materiály jsou pečlivě navržené a obohacené celostním přístupem, tak aby skutečně pomáhaly, tam kde mají.

Pilíř č. 3:

SEBEROZVOJ

PRO RODIČE

Jste průvodci svého dítěte a právě proto je nutné v programu věnovat také péči vám samotným. V programu získáte seberozvojový program. Posílíme vaši motivaci, vnitřní nastavení, tělesné uvolnění a naladění se na dítě tak, abyste v programu uspěli.

První čtvrnáct dní se budete věnovat třem seberozvojovým technikám a následně začnete pracovat s dítětem. Po celou dobu programu vás budeme provázet a podporovat videy, která jsou zaměřena na sebepoznání, na uvolnění a zklidnění, na relaxaci a uvolnění strachu. 

Jaké materiály získáte? 

1: PRACOVNÍ SEŠIT NA HLÁSKU

16 stran hravého procvičování pro dítě.

 • kompletní obrázkový slovník pro danou hlásku
 • listy na procvičení sluchového rozlišení hlásky
 • zraková cvičení s hlásku L /vybarvování, stínové oíbrázky/
 • rozvoj porozumění a tvorby vět na hlásku

2: Ebook zdarma

Stres a jeho vliv na řeč

Informační materiál o stresu a jeho vlivu na řeč a komunikaci v pdf, který získáte k programu zcela zdarma. V tomto textu se dozvíte jak stres v našem těle funguje, proč je důležité ho vnímat a jak a také, jak se odráží na kvalitě řeči dítěte. 

3: SLOVNÍK NA HLÁSKU - video a pdf

 • kompletní video a také obrázkový slovník pro danou hlásku
 • video slovník je v délce cca 2 minuty
 • obrázkový slovník má cca 120 karet
 • slouží k upevnění hlásky ve slově 
 • pomáhá samostatnému procvičení a také urychluje zapojení hlásky do řeči
 • zesiluje neuronová spojení ve vztahu k vyslovené hlásce

4: POSTŘEHOVKA

NA HLÁSKU

Obsahuje 31 karet s obrázky. Postřehovka, známá pod verzí hry Dobble, je oblíbená nejen pro děti, ale i rodiče. Přináší upevnění hlásky do řeči a také zlepšení zrakového rozlišení. Pohotovost a rychlost vyjádření, spojená se zábavou a hrou. 

A to není vše!

k programu dostanete další hodnotné BONUSY ZDARMA.

 • Záznam webináře "3 důvody proč uvolnit řeč těla a tím podpořit komunikaci dítěte" - populární webinář Celostní komunikace
 • 8 listů motivačních archů pro dítě
 • 12 dechových cvičení a 3 yogové techniky 
 • audio relaxaci pro rodiče - audio nahrávka v délce 12 minut. Tato nahrávka vám pomůže v sobě navodit klid a uvolnění, které se pozitivně odrazí při práci s dítětem

Nejste na to sami, jsme připravené vám podat pomocnou ruku. 

WEBINÁŘ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Součástí programu máte také možnost přihlásit se na webinář otázky a odpovědi, kde budeme na vaše dotazy odpovídat živě. Budete se tedy moci zeptat na vše, co potřebujete, abyste své dítě dokázali co nejlépe podpořit. V případě zájmu lze přizvat i dítě. 

Tento webinář je v délce 90 minut probíhá pravidelně 1x za 6 týdnů. Na webináři si můžete ptát na cokoli, co potřebujete ve vztahu k vaší cestě s dítětem. 

Facebooková skupina

V této skupině s vámi budeme v kontaktu. Budete zde mít upozornění na pravidelné interaktivní a vzdělávací workshopy, ve kterých se můžete ptát na otázky spojené s prací s dítětem a získat tak přímou podporu terapeuta. Ale také se dále vzdělávat v technikách a pomoci dítěti. 

Osobní příspěvek rodiče ve skupině neumožňujeme jednak z důvodů zachování soukromí dítěte a rodiny, ale také proto, že preferujeme přímý a osobní kontakt, ve kterém můžeme plně a efektivně poradit a pomoci lépe než pouhým komentářem, bez hlubší znalosti pozadí problému. A právě proto jsme pro vás připravili webinář Otázky a odpovědi. 

BONUSOVÉ SLEVY k programu

Martina je autorka mnoha špičkových a metodicky promakaných pomůcek, které děti milují a u kterých rády spolupracují a povídají. Obrázkové materiály Logopedie s úsměvem se těší vysoké oblibě také u logopedů, učitelů v mateřských školách a u speciálních pedagogů po celé České republice. V případě, že budete potřebovat k vaší cestě více, než získáváte zdarma v kurzu, nabízíme vám tyto skvělé slevy. 

Sleva na on-line

PROGRAM S JONÁŠEM DO ŠKOLY

K tomuto programu získáváte 10% slevu na on-line program S Jonášem do školy, který efektivně rozvíjí sluchové vnímání dětí. Jde o 12 týdenní program, ve kterém získáte 72 videí obrázkové materiály, pracovní sešity k rozvoji sluchového vnímání, Tímto populárním programem již prošlo více než 300 dětí. Slevu lze uplatnit jednorázově. 

Sleva na on-line

E-BOOK LOGOPEDIE NA DOMA

Dále také  získáte slevu 20% slevu na e-book Logopedie na doma 1. díl - výslovnost, kde najdete více než 60 her na podporu správné výslovnosti a budete je moci zapojit do cvičení s dítětem.

Slevu lze uplatnit pouze jednorázově. 

Jak to vypadá uvnitř programu?

K programu získáváš vstup do členské sekce, kde si budeš moci přehrávat záznamy jednotlivých videí, pouštět video slovník, stáhnout si materiály a pustit si relaxaci. Vstup do této sekce máš na jeden rok. V případě, že za tuto dobu nestihneš s dítětem hlásku dokončit, lze po individuální domluvě za doplatek 30% ceny program prodloužit o 6 měsíců. 

Kup si tedy program na hlásku přesně ve chvíli, kdy máš na to vyhrazený čas a můžeš se svému dítěti věnovat.

Co vám program přinese?

 • Informační základnu
  Pro zvládnutí správné výslovnosti rodič potřebuje znát cestu a směr. Pochopit princip a důvod cvičení. Aby mohl motivovat sebe ale také dítě.
 • Video návody krok za krokem
  Nácvik hlásek jsem rozkrokovala tak, aby videa ukazovala jen jednoduché kroky a logicky na sebe navazovala. Abyste neustále zažívali s dítětem úspěch a tím byli motivováni pokračovat.
 • Komplexní a efektivní postup
  Program obsahuje celostně vedenou úpravu výslovnosti. Pracujeme s celým tělem, s motivací, s vnitřním nastavením rodiče a dítě.
 • Nízké hladiny stresu při cvičení
  Klademe důraz na nízkou zátěž dítěte a rodiče, protože víme, že jen tak dojdete k úspěchu.
 • Moderní přístup s respektem k vám i dítěti
  Na celostní komunikaci se soustředíme na respektující přístup, a ten vás také budeme učit v průběhu práce s dítětem. Aby se tělo dítěte otevřelo ke spolupráci a zrání.
 • Jistotu a podporu
  Ve facebookové skupině budeš moci sdílet otázky k programu, pokud si nebudeš jistá.
 • Obrázky a hry, které děti baví
  Součástí programu jsou video slovníky, hry a také obrázkový ssešit, abychom udrželi motivaci dítěte a podpořili jeho zájem.
 • Odborné vedení
  Budeme tě na cestě doprovázet a pozveme tě také k osobnímu sdílení na webinářích.
 • Terapii z pohodlí domova dle vašeho tempa
  Každé dítě má jiné tempo a každá rodina má jiné možnosti, a proto je on-line program skvělým pomocníkem na vaší cestě.
 • Bodyterapeutické techniky
  Naučíte se efektivní techniky, které pomáhají vám i dítěti při zrání mozkových funkcí a návratu těla do harmonie jako základních pocitu pro plné zrání.

Na co se nejčastěji ptáte?

Své otázy pište na celostnikomunikace@gmail.com

 • Je třeba program projít během 8 týdnů?
  Vůbec ne, ba naopak. Postupujte dle vašeho vlastního tempa. Program jsme rozdělili do 8 týdnů z jednoho prostého důvodu, aby to pro vás nebylo přesycující, když dostanete najednou všechny informace.
 • Co když nestihneme program dokončit během 12 měsíců?
  Po individuální domluvě je možné členství v programu prodloužit o 6 měsíců za doplatek 390Kč.
 • Chodíme na logopedii, má pro nás cenu si koupit program?
  Troufáme si říct, že určitě ano. Program je koncipován jako celostní a zaměřuje se také na práci s rodičem. Právě rodič je z našeho pohledu klíčový při práci s dítětem. Možná zjistíte, proč veškeré snažení a cvičení doteď nebylo tak efektivní, jak byste chtěli. Na konzultace, které poskytujeme k nám často přichází rodičem kteří nejsou na běžné logopedii úspěšní a hledají jinou cestu.
 • Jak mám postupovat, pokud chci zakoupit více hlásek? Kterou začít?
  Pokud má dítě více než 3 hlásky, které potřebuje naučit, pak doporučujeme přímou spolupráci s klinickým logopedem a jako doplněk si zakoupit hlásku, kterou dítě v danou chvíli bude nacvičovat.
 • Co když budu potřebovat poradit?
  Je nám jasné, že v průběhu vaší cesty se mohou vyskytnout potíže, se kterými budete chtít pomoct. Součástí programu máte také webinář na téma OTÁZKY A ODPOVĚDI, který slouží přesně pro tyto účely.
 • Od kolika let v program vhodný?
  Program doporučujeme pro děti od 4,5 let.

CENA PROGRAMU PRO JEDNU HLÁSKU

JE 3690,- bez DPH

Váháte? Pusťte si webinář, kde se dozvíte více. Zaregistrujte se a záznam vám pošleme na email. Registrace zde >>>.

Sykavky CSZ, ČŠŽ a měkčení ĎŤŇ

Potřebujete jiné hlásky? Na podzim pro vás chystáme sérii sykavek a měkčení. Přihlaste se do našeho mailing listu a my vám dáme vědět, až bude program spuštěn.