fbpx

Dechová cvičení

Vyzkoušejte různá dechová cvičení a dělejte je pravidelně každý den společně s dítětem.

Dech je zdroj uvolnění. Je to také zdroj pro sdílení a řeč. Bez kvalitního, hlubokého nádechu a výdechu nelze tvořit jednotlivé hlásky kvalitně. Dítě napodobuje dechový stereotyp rodiče. A pokud je jeho tělo stažené a napjaté, nedokáže plně využít dechovou kapacitu. Z naší zkušenosti se osvědčuje, když rodič i dítě provádějí dechová cvičení současně a nalézají ve svých tělech více uvolnění. Dech je základním zdrojem pro naše zdraví, vnitřní pohodu, zlepšuje koncentraci, pozitivní pocity a motivaci. 

Dech a nervový systém

Dech je úzce napojen na nervový systém našeho těla, tedy i na mozek. Plíce obsahují velké množství nervových zakončení a vysílají tak mozku jasnou zprávu o tom, zda jsme nebo nejsme v bezpečí. Dýcháme hluboce a klidně - jsme v bezpečí. Nejsme přesycení ani přetížení. 

Děti se senzitivní nervovou soustavou tento pocit nebezpečí, který mnohdy vzniká přesycením podněty, které pro nevyzrálost nervového systému nedokážou plně zpracovat, zažívají velmi často. A právě proto je pro ně relaxace, uvolnění a dechové cvičení důležitým prvkem ke zklidnění nervového systému.

Když se tělo cítí přetížené, dýcháme zrychleně, mělce a nedostatečně. Dech se tak přizpůsobuje vnitřnímu stavu a současně ho také vytváří. Jsme neustále připraveni k boji, útěk a úniku před ohrožením. Tím mohou být silné zvuky, hlučné děti, vizuálně přesycený prostor, mnoho sociálního kontaktu, nebo třeba jen nové prostředí. 

Skrze náš dech tak můžeme vnitřní stav neustále proměňovat, ovlivňovat a naučit se tak harmonizovat velmi jednoduše pocit vnitřního přetížení.

Stav relaxace je pro tělo signál k uvolnění, zrání, učení a rozvoji řeči. 

Tento stav lze navodit právě dlouhým, hlubokým a klidným VÝDECHEM. 

Dlouhý, hluboký a také klidný dech je pro naše tělo zdrojem pocitu uvolnění. Vyšší přísun kyslíku a plný výdech působí na svaly a orgány v našem těle. Zlepšuje se látková výměna, do mozku se dostává více kyslíku a to má přímý vliv na kognitivní funkce, míru koncentrace, paměť, regulaci emočního prožívání i pocit vnitřního štěstí.

Tyto funkce a také zmíněné emoce jsou zásadní pro zrání a učení. A právě proto jsou dechová cvičení důležitá nejen proto, aby děti dokázaly některé hlásky lépe vyslovit, ale také proto, aby jejich mozek se otevřel možnosti, že je ČAS UČENÍ. Uvolnění svalů v těle působí přímo na prožívání emocí, zlepšuje trávení a přináší lepší vnímání těla samotného i pocit, že mi v mém těle je dobře. 

A právě v tomto okamžiku dítě zraje a učí se. Pravidelnému uvolnění pomáhá hra na jakýkoli dechový hudební nástroj - píšťalka, flétna, trumpetka. Nabízejte je dětem pravidelně

OSLABENÍ VÝDECHOVÉHO PROUDU

S oslabením dechového proudu se často setkáváme u dětí, které mají nevyzrálou motoriku mluvidel. Mnohdy se stane, že pohyb je již nacvičen, ale ke správnému vyslovení schází ještě dostatečně silný a krátký nebo naopak pomalý a dlouhý výdech. Do terapie pak zařazujeme cílená dechová cvičení.

Pokud je dechová kapacita oslabená, na řeči se to projeví téměř okamžitě, i u nás dospělých např. pokud máme rýmu a ucpaný nos. Hlas je tišší, klient se musí častěji nadechovat, nedokáže vyslovit delší úsek na jeden nádech a řeč je rušena nádechovými pauzami. Nejenže může být výdechový proud slabý, může také unikat jinudy, než je potřeba. Tato situace se často objevuje právě u sykavek. Špatný směr výdechu pak propůjčuje sykavce netypický zvuk.

Slabší síla výdechu je mnohdy příčinou neschopnosti vytvořit správný zvuk hlásky. Chybí energie, síla a tlak, který hláska potřebuje. Pak může např. Č znít jako Š, protože dítě není schopné vytvořit dostatečně rychlý, krátký a prudký výdech. Nebo naopak nedokáže vytvořit hlásku S pomocí dlouhého, jemného výdechu. Při nápravě hlásky se tedy v přípravném období téměř vždy věnujeme také dechovému cvičení.

Při každém dechovém cvičení dbáme na to, aby byla mluvidla ve správném postavení. Ústa jsou mírně pootevřená a rty se předsunou mírně dopředu. Této poloze pomůže, pokud dáme dítěti mezi rty ukazováček a ono ho obemkne rty, jakoby ho chtělo nasát. Toto je správná poloha na foukání.

KRÁTKÝ VERSUS DLOUHÝ

Dech: Krátký, prudký výdech

Tento dech využijeme u tzv. explozivních hlásek, které se doslova vyráží z těla ven. Jedná se o PBM, FV, KG, TDN, ŤĎŇ, ale také Č a C. Při tomto dechu dochází k prudkému uvolnění a stažení břišních svalů dovnitř směrem k páteři. Součástí vyslovení těchto hlásek je krátká zádrž dechu, která vyžaduje dostatečné svalové napětí těla.

Dech: Dlouhý, jemný, volný

Tímto způsobem se učí lépe ovládat břišní svaly a koordinovat jejich funkci. Tuto dovednost potřebujeme při delším mluvení, ale také při hláskách S, Z, R, M, N, H a u samohlásek. Tento dech vyžaduje postupnou kontrolu a zapojení hlubších břišních svalů, lepší koordinaci svalových skupin. Je náročnější na svalové napětí, vnímání těla i hmatové vnímání. 

TIP - zkouška síly dechu na ruce 

Moc pěkná pomůcka na vnímání síly výdechu je naše ruka. Dítě si může foukat na hřbet vlastní ruky a pozorovat, jak moc je dech silný nebo naopak slabý, a učit se ho ovládat. Stejně tak i vy můžete na jeho ruku fouknout, abyste mu ukázali, jaká síla dechu je potřeba. Dítě ji pak lépe napodobí.

POZOR! Pokud dítě dýchá pusou/má často otevřená ústa, doporučujeme obrátit se na lékaře ORL a zjistit příčinu (může se jednat např. o zvětšenou nosní mandli).

Přehled dechových cvičení PRO DÍTĚ

1. SVÍČKA

Dech: Krátký, prudký výdech

 • FREKVENCE: Nechte dítě 3x vydechnout
 • Postup: Zapálíme svíčku a necháme dítě ji prudce sfouknout. V případě, že to zvládne, můžeme zapálit i dvě nebo tři a dítě je sfoukává najednou 

Dech: Dlouhý, jemný, volný

 • Postup: Zapálíme svíčku a necháme, aby jemným dlouhým výdechem tzv. udržovalo plamen. Tedy oproti předchozí verzi nemá za úkol ji sfouknout. Tímto způsobem se učí lépe ovládat břišní svaly a koordinovat jejich funkci. Tuto dovednost potřebujeme při delším mluvení, ale také při hláskách S, Z, R, M, N, H a u samohlásek. 

2. BRČKO

Dech: Dlouhý, silnější výdech, plynulý

 • FREKVENCE: Nechte dítě 3-5x vydechnout
 • Postup: Dítěti vložíme do úst brčko a dáme mu hrníček s vodou. Vodu dáme do poloviny hrnku. Dítě má za úkol vydechovat a tvořit bubliny. Snažíme se o postupné prodloužení výdechového proudu
 • Správná poloha mluvidel: Zuby jsou u sebe, brčko umístíme před zuby a rty se obkrouží (vyšpulí) okolo brčka a obemknou ho
 • VARIANTA - pomocí brčka může dítě dýchat do mýdlové vody. Ujistěte se však předtím, že nebude vdechovat. Pokud to dítě ještě nezvládne, dejte mu pouze obyčejnou vodu. 

3. KULIČKA

Dech: Prudký, silnější výdech, krátký

 • FREKVENCE: Nechte dítě 3x vydechnout
 • Postup: Dítěti vložíme do dlaně malou kuličku z papírového kapesníku. Obvykle používáme nejprve polovinu kapesníku, později celý. Na dlani před ústy dítěte leží kulička a dítě ji má za úkol sfouknout z dlaně. Pokud se mu to daří, můžeme mu dát pod ruku misku. Děti se pak trefují do misky. Misku můžeme postupně oddalovat, čímž zesilujeme výdech a také trénujeme správnou směrovost výdechu.

4. PROUŽEK PAPÍRU

Dech: Dlouhý, jemný, plynulý

 • FREKVENCE: Nechte dítě 3x vydechnout 
 • Postup: Dítě mezi prsty drží kolmo vzhůru asi 10cm proužek papíru. Má za úkol foukat pomalu, jemně a dlouze tak, aby se horní část proužku začala ohýbat ve směru výdechu
 • TIP! Dětem namalujeme ještě motýlka na konec papíru a necháváme motýlka létat.

5. FLÉTNA, PÍŠŤALKA

Dech: Dlouhý, silnější výdech, plynulý

 • FREKVENCE: Nechte dítě 3x vydechnout
 • Postup: Dítěti vložíme do úst flétnu a necháme ho do ní fouknout
 • Podporujeme ho v delším výdechu, např. tím, že nakreslíme na papír čáru a jak dítě píská, jedeme prstem po čáře a dítě zvukem kopíruje pohyb našeho prstu
 • Správná poloha mluvidel: Zuby jsou u sebe, píšťalku nebo flétnu umístíme před zuby a rty se obkrouží (vyšpulí) okolo nástroje a obemknou ho

Další tip - Zahraj rytmus

V tomto cvičení se děti naučí rozlišit krátký a dlouhý tón. Nejprve je třeba dítěti vysvětlit rozdíl, ideálně jim to první předveďte. Poté můžete střídavě hrát krátké x dlouhé zvuky a dítě bude určovat, jestli to bylo krátké nebo dlouhé.

Až si budete jistí, že chápe princip, můžete si role vyměnit. 

 • Tečka = krátký výdech
 • Čárka = dlouhý výdech 

6. PEŘÍČKO

Dech: Krátký, jemnější výdech, prudký

 • FREKVENCE: Nechte dítě 3x vydechnout
 • Postup: Dítěti vložíme do dlaně peříčko a jeho úkolem je sfouknout ho z dlaně. Peříčko je lehké a nevyžaduje takovou sílu výdechu.

7. FOUKANÁ DO BRANKY/FOUKACÍ FOTBAL

Dech: Krátký, silnější výdech, směrovost

 • FREKVENCE: Nechte dítě 3x vydechnout
 • Postup: Na stůl před dítě postavíme branku, např. ze dvou kostek. K tomu mu dáme malý molitanový míček nebo papírovou kuličku. Jeho úkolem je trefovat se pomocí dechu kuličkou do branky. Snazší je, když je branka širší a je blíž k ústům dítěte. Obtížnost zvýšíme tak, že dáme kostky blíže k sobě a branku můžeme oddálit.

8. BUBLIFUK

VARIANTA 1:

 • Dech: Dlouhý, jemnější výdech, plynulý
 • FREKVENCE: Nechte dítě 3x vydechnout
 • Postup: Dítěti dáme před ústa bublifuk a jeho úkolem je vyfouknout bublinu

VARIANTA 2:

 • Dech: Krátký, prudký výdech
 • Postup: Sami vyfoukneme bublinu a chytneme ji zpět do kroužku na bublifuku. Poté má dítě za úkol bublinu sfouknout a prasknout.

Dechové yogové techniky PRO RODIČE 

1. Dech na 5 dob

 • jemný a dlouhý nádech nosem, výdech lze nosem nebo ústy
 • opakujeme 3-5x začátečník, později můžeme prodloužit na více opakování

Dech aktivuje dráhu parasympatiku a zklidňuje nervový systém, okysličuje orgány v břišní dutině, má vliv na správné držení těla a uvolnění páteře, stimuluje pozoronost a bdělost, posiluje zrání a uvolnění v těle. 

PRO DĚTI doporučuji dech zkrátit na 2 doby.

PRO DĚTI doporučuji 4-5 výdechů nosem.

2. Dech ohně

 • prudký a krátký výdech nosem
 • opakujeme 200 x začátečník, 500x pokročilí, 1500x více pokročilí

Dech aktivuje dráhu sympatiku a povzbuzuje nervový systém, okysličuje orgány v břišní dutině, má vliv na správné držení těla a uvolnění páteře, stimuluje mozek a posiluje jeho zrání, aktivizuje a detoxikuje, spaluje tuk v oblasti břišní dutiny 

3. Dech Nadi Shodhana

 • jemný, dlouhý nádech a výdech nosem
 • opakujeme 5x-8x

Dech aktivuje dráhu parasympatiku a vede tělo k uvolnění svalového napětí, harmonizuje hormonální hladinu, zlepšuje pozornost, vyrovnáná proudění energie v těle a stimuluje funkci obou hemisfér mozku.

PRO DĚTI doporučuji 2-3 nádechy viz přiložené video s dítětem.